Naše služby

Obchodní podmínky / devizového obchodování

obchodní podmínky

Devizové obchody jsou určeny především pro společnosti a podnikatele, kteří pravidelně přijímají nebo provádějí úhrady v cizích měnách a potřebují pravidelně konvertovat cizí měny a české koruny. Tito klienti uspoří využitím služeb devizového obchodování nemalé částky za výhodné kurzy a bankovní poplatky. Přitom se nezavazují k žádným závazkům a služby mohou využívat zcela dle svých potřeb. V případě potřeby opakovaných směn mohou samozřejmě devizové služby využívat i fyzické osoby, a to za stejných podmínek.

Zahraniční platební styk

Zahraniční platební styk nebo také platební služby převodu, resp. příjmu finančních prostředků do, resp. ze zahraničí, poskytuje společnost Exchange všem podnikatelům a právnickým i fyzickým osobám převážně z České republiky zejména pro opakované konverze (směny) měn při uskutečňování platebního styku s jejich zahraničními partnery.

  Jaké objemy měn můžete konvertovat

 • od 10 000,- Kč jakékoliv částky s poplatkem dle sazebníku
 • od 50 000,- Kč SEPA platby (zjednodušeně úhrady v EUR v rámci Evropského hospodářského prostoru), a to zcela ZDARMA bez poplatků
 • od 100 000 Kč zcela ZDARMA bez poplatků pro ostatní devizové obchody
 • Co je nutné udělat před uskutečněním prvního obchodu

 • Uzavřít tzv. Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb společností Exchange s.r.o.
 • Smlouva klienta k ničemu nezavazuje, není vyžadován žádný vstupní či udržovací poplatek nebo poplatek za ukončení smlouvy, ani klient není vázán minimálním objemem či počtem plateb. Je tedy čistě na uvážení klienta, jak často bude službu využívat.
 • Uzavřením Rámcové smlouvy se klient automaticky stává VIP klientem s nárokem na výhodnější VIP valutové kurzy při hotovostních směnách na pobočkách společnosti Exchange s.r.o.
 • Před uzavřením smlouvy by se klient měl seznámit s obsahem Všeobecných obchodních podmínek společnosti EXCHANGE s.r.o. pro poskytování platebních služeb, kde jsou přesně vymezeny podmínky a postupy devizového obchodování.
 • Veškerý kontakt s devizovými obchodníky probíhá na zákaznických linkách
  800 22 55 99 (bezplatné pro volání ze všech sítí v ČR)
  +420 222 700 990 (pro volání ze zahraničí)
 • Podmínkou platební služby je vždy směna různých měn. Službu tedy nelze využít k levnějšímu převodu vlastních prostředků v cizí měně bez provedení směny.
 • Pro každý obchod klient obdrží individuální směnný kurz, který zohledňuje aktuální stav devizového trhu a možnosti obchodníka realizovat požadavek klienta.
 • Vypořádání všech obchodů probíhá v co nejkratším možném čase, který se zpravidla pohybuje v rozpětí od dvou do patnácti minut od připsání peněžních prostředků klienta ve prospěch platebního účtu společnosti Exchange.
  U vybraných bank jsou prostředky připisovány v tzv. režimu on-line.

Férový obchod

Abychom vždy mohli dodržet nejvyšší standard služeb, je nezbytné, aby i naši klienti vždy dodrželi své závazky, které si vzájemně odsouhlasíme při telefonickém sjednávání podmínek devizového obchodu. Jakmile klient sdělí obchodníkovi svůj požadavek a odsouhlasí nabídnutý kurz, je devizový obchod považován za sjednaný. Klient se tak může spolehnout, že platební instituce dodrží svoji část závazku bez ohledu na aktuální vývoj na finančních trzích. Obdobně je ale i klient povinen uhradit svou část závazku, tj. hodnotu nakupovaných prostředků, a to v dohodnuté výši a termínu.

Jestliže si klient dohodne devizový obchod a neuhradí jej dle dohodnutých podmínek, pak je toto považováno za závažné porušení Všeobecných obchodních podmínek a klientovi může být smlouva vypovězena. Současně klientovi vznikne závazek uhradit společnosti Exchange škodu, která jí jednáním klienta vznikla. Vyčíslení škody je definováno ve Všeobecných obchodních podmínkách a vychází ze změny kurzu nakupované či prodávané měny, vyhlašovaného ČNB, v období od sjednání platební služby do dne následujícího po dohodnutém termínu připsání prostředků klienta.

V odůvodněných případech, jestliže klient svůj úmysl neuhradit devizový obchod dostatečně včas oznámí a zdůvodní, může vedení společnosti ustoupit od uvedených sankcí, případně aktivně minimalizovat způsobenou škodu.

Jak lze sjednat rámcovou smlouvu

K uzavření Rámcové smlouvy můžete využít jeden ze dvou způsobů

 • osobně se dostavit do devizového centra společnosti
 • zažádat o uzavření smlouvy telefonicky

Uzavření rámcové smlouvy osobně

Rámcovou smlouvu můžete uzavřít osobně v našem devizovém centru Exchange s.r.o., v Kaprově ulici. Nejdříve však doporučujeme si předem zavolat a sjednat si schůzku v čase, který vám nejvíce vyhovuje.

Adresa

Kaprova 14/13
Praha 1 - Josefov
110 00

Pracovní doba

Po - Pá
9:00 - 17:00 hod

Kontakt

Bezplatná linka
800 22 55 99
Pevná linka
fax:   (+420) 222 700 990

  Jaké doklady budete potřebovat

 • Doklad totožnosti, v případě, že uzavíráte smlouvu jako podnikající osoba nebo za společnosti, tak i doklad opravňující vykonávat živnostenskou činnost nebo výpis z Obchodního rejstříku.
 • Pokud nejste osoba oprávněná jednat jménem společnosti, přineste s sebou notářsky ověřenou plnou moc podepsanou statutárním orgánem uvedeným na dokladu o podnikání.
 • Pracovník vám podrobně vysvětlí postup obchodování a uzavře s vámi na místě Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb.
 • Aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list (u právnických osob nebo živnostníků).
 • Ihned můžete sjednat váš první devizový obchod a začít využívat služeb bezhotovostního devizového obchodování.

Uzavření rámcové smlouvy telefonicky

Pokud se chcete stát naším klientem a nemůžete se dostavit do sídla společnosti osobně, můžete si zažádat o uzavření Rámcové smlouvy telefonicky na naší bezplatné zákaznické lince 800 22 55 99.

  Jak probíhá uzavření smlouvy telefonicky

 • Sdělte pracovníkovi na kontaktní lince IČ vaší společnosti a e-mailovou adresu, na kterou vám bude zaslán návrh Rámcové smlouvy a další formuláře společně s instrukcemi, jak postupovat.
 • Podepsanou smlouvu, kopie dokladu o podnikání a formuláře s kopiemi osobních dokladů 1) zašlete poštou na adresu společnosti. Pro urychlení můžete zaslat kopie rovněž elektronicky. Doklady se kopírují na formuláře s vodoznakem ve formě loga společnosti, abyste měli jistotu, že nebudou zneužity.
 • Smlouvu na dálku může uzavřít pouze osoba uvedená na dokladu o podnikání.
  V zastoupení je nutné uzavřít smlouvu osobně v sídle společnosti Exchange s.r.o.
 • Úhrada prvního devizového obchodu musí být uskutečněna z účtu vedeného v Kč, u české banky a na jméno společnosti, která obchod uzavřela.

  Vzorové dokumenty ke stažení

 • RÁMCOVÁ SMLOUVA
  Vymezuje práva a povinnosti smluvních stran do budoucna. Stanovuje širší podmínky spolupráce.
 • SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 1. 12. 2015
  Podrobný rozpis všech poplatků, které mohou být účtovány v souvislosti s obchodem.
 • VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
  Upravují smluvní vztah, který obecně vymezuje práva a povinnosti smluvních stran do budoucna. Stanovují širší podmínky spolupráce.
 • REKLAMAČNÍ ŘÁD
  Upravuje smluvní vztah, který obecně vymezuje práva a povinnosti smluvních stran do budoucna. Stanovují širší podmínky spolupráce.
Napište nám

Máte nějaký dotaz?

Napište nám nebo zavolejte na bezplatnou zákaznickou linku.

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.   |   Více informací   |   
Více informací   |